Ultra Crete oficiālais pārstāvis Latvijā. Īpaši augstas izturības cementa javas maisījumi ar vairāk kā 30 gadu pieredzi

2010.gada 16.maijā Starptautiskās lidostas Rīga teritorijā norisinājās betona perona atjaunošanas prezentācija. Tika izvēletas ap. 2 m2 laukums vienā no betona plāksnēm, kas ir apmēram 4x4 m2 lielas. Betona bloki ir ieklāti divos slāņos, kats pa 20 cm. Lai nebūtu viss bloks jānomaina, tiek piedāvāts risinājums betona perona pašu virsu atjaunot ar Ultra Crete FTC. Lai iepriekš minētais materiāls nodrošinātu ilgmūžīgu izturību, min. pielietojamais materiāla biezums ir ir jāsasniedz 10 mm.

Šoreiz mēs to veicām ar atskaldāmo āmuru, lielākiem apjomiem būtu nepieciešama betona frēze. Pirms darbu uzsākšanas, tika attīrīta betona virsma, samitrināta un 1-2mm biezumā nogruntēta ar Ultra Scape Pro-Prime, kas nodrošina īpašu sasaistes kontaktu starp materiāliem. Neļaujot gruntij nožūt, tika pielietots pamatmateriāls Ultra Crete FTC. To var pielietot no 10-50 mm vienā klājuma, izstrādāt 15-20 min. Pēc 24 h materiāls sasniedz 17 N/mm2 stiprību. Pēc 4 h būvlaukumu var atvērt automašīnu satiksmei vai šajā gadījumā – lidmašīnu.

Laukums tika apstrādāts ar akrila polimēra emulsiju Ultra Floor Prime IT, kas nostabilizē un papildus aizsargā jaunizstrādāto virsmu. Apmēram uz 1 m2 10 mm biezumā tika patērēts viens 25kg maiss Ultra Crete FTC. Ultra Crete FTC ieteicams arī pielietot dažādu komunikāciju instalēšanai betonā.

2010.gada 16.maijā Starptautiskās lidostas Rīga teritorijā norisinājās betona ceļa apmaļu atjaunošanas prezentācija. Tika izvēletas divas apmales, no kurām apm. 1/5 daļa no virspuses bija nodrupusi. Lai samazinātu izdevumus apmaļu nomaiņas izdevumus, kas sevī ietver – apmaļu izcelšanu/skaldīšanu, asfalta atjaunošanu, bruģa pārlikšanu, tiek piedāvāts risinājums nokopēt iepriekš bijušo apmali ar produktu Ultra Floor Patch IT.

Pirms darbu uzsākšanas, tika attīrīta apmaļu virsma, samitrināta un 1-2mm biezumā nogruntēta ar Ultra Scape Pro-Prime, kas nodrošina īpašu sasaistes kontaktu starp materiāliem. Neļaujot gruntij nožūt, tika pielietots pamatmateriāls Ultra Floor Patch IT. To var pielietot no 2-35 mm vienā klājuma, izstrādāt 5-10 min. Lai apmali nokopētu iepriekšējā izskatā, tika izmantots plastikāta veidnis. Pēc materiāla izstrādes bija nepieciešams veidni paturēt papildus 2 min. un materiāls vairs nezaudēja savu formu. Pēc 10-15 min. jauizveidoto apmali varēja jau apstrādāt (noslīpēt) ar betona bruģakmeni vai vīli. Pēc 24 h materiāls sasniedz 19 N/mm2 spiedes un 4.5 N/mm2 lieces stiprību. Pēc 1 h iespējams atjaunot automašīnu satiksmi, gājēju satikmi jau pēc 20-25 min.

Kad tika sasniegts vēlamais apmales izskats, apmale tika apstrādāta ar akrila polimēra emulsiju Ultra Floor Prime IT, kas nostabilizē un papildus aizsargā jaunizstrādāto virsmu. Strādājot vienam cilvēkam, nepieciešamas apmērām 30-40 min. uz vienu apmali, diviem cilvēkiem laiks attiecīgi samazinās. Konkrētajā gadījumā uz 1 apmali tika patērēts viens 10 kg maiss Ultra Floor Patch IT.

Braucot pa pilsētu, pamanīju Pilsētas Eko Servisa veicot lietus pieņēmēju remontu uz Cēsu ielas. Šiem darbiem tika izmantota mūrjava Ultracrete M60 un aizpildītājbetons QC10.

Gatavojoties Nike Rīgas izaicinājuma skrējienam, kas norisinājās 20.aprīlī Mežparkā, maratona diztance tika atzīmēta ar norādījumu zīmēm un distances zīmēm, kā arī sponsora logotipiem. Šim nolūkam tika izmantota Ultracrete Line Marker Paint (LMP), kas orģināli paredzēta ceļu vertikālo apzīmējumu uzklāšanai.

Klients, kas veica šo darbu - Attīstības Partneri SIA, ļoti slavēja šo krāsu, jo tā nevainojami uzklājās par lietus laikā un vietās kur vajadzēja ko labot, krāsu bija grūti dabūt nost. Izžūšanas laiks ap 6 min.