Ultracrete HS

Betons bruģēšanai

”Ultracrete Pro-Bed HS BS7533”Ieklāšanas betons atbilst BS7533, 7. nodaļas un BS7533, 12. nodaļas prasībām. Produktu var ieklāt no10mm līdz 75mm vienā piegājienā. Lielāku biezumu var iegūt uzklājot papildus slāņus. Materiāls pirms tam ir sablendēts; tādēļ tas uz vietas ir viegli sajaucams, pievienojot ūdeni. Sajaukts tas nodrošina savienojošo pamatni betona celiņiem, stabiem un akmens stabiem. Ultracrete Pro-Bed HS BS7533 nepakļaujas erozijai. Lai iegūtu vairāk informācijas par materiāliem, kas atbilst ceļu standartu BS7533 nodaļas12:2006 prasībām, sazinieties ar „Ultracrete” komandu pa tālruni:  +44 (0)1827 871 871 vai e-pastu: cpd@instarmac.co.uk
Īpašības: Vienā piegājienā var ieklāt 10-75mm, Saraušanās kompensēšanas sistēma, atbilst BS7533 7. un 12. daļai. Mazas detaļas, kas ir viegli lietojamas būvniecībā. Ir pieejamas lielākas vienības lieliem projektiem. Iepriekš sablendēts- uz vietas tikai jāpievieno ūdens. Pieejams gājēju lietošanai pēc 12 stundām, pieejams auto lietošanai pēc 36 stundām. Ilgtermiņa izturība. Izgatavots atbilstoši kvalitātes sistēmām: BS EN ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001.

Tehniskie dati:
Testa Temperatūras: Testēts 20°C temperatūrā
Saspiešanas pretestība N/mm2: 1 Diena - 20 N/mm2
7 Dienas - 36 N/mm2
28 Dienas - 38 N/mm2
Iesaiņojums: 25kg Papīra maisi ar trīskāršām sieniņām
Krāsa: Pelēka
Produkcija: 12.9 litri
Atbilsme Standartiem: BS7533, 7. un 12. nodaļa
Blīvums: 2180 kg/m3
Daudzums: 56 uz plātni
Lietošanas laiks: Vieglai gājēju lietošanai: 12 stundas. Auto satiksmei: 36 stundas
Noregulēšanas laiks: 50 minūtes 20°C temperatūrā
Uzstādes laiks: 3 stundas (sākotnējā uzstāde)
Uzglabāšana; Turēt neatvērtā iesaiņojumā, tīrā, sausā vietā ar temperatūru 5°C - 30°C Sargāt no pārmērīga sausuma un aukstuma. Pareizi uzglabāts un izlietots 6 mēnešu laikā kopš datuma, kas uzrādīts uz iesaiņojuma, produkts sajaukts ar ūdeni nesaturēs vairāk kā 0.0002% (2 ppm) šķīstošā Hroma (VI) no totālās sausā cementa masas.
Uzglabāšanas ilgums/ Mēneši: Pareizos apstākļos neatvērta iesaiņojuma uzglabāšanas ilgums ir 6 mēneši.
Nepieciešamie Priekšdarbi: gruntēt ar Ultracrete Pro-Prime Gruntējumu.
Ieteikums:  Ultracrete Pro-Bed HS savienojošās īpašības tiks sasniegtas tikai tad, ja līdzeklis tiks lietots ar Ultracrete Pro-Prime gruntējumu.

Apraksts:

Ultra Crete HS apraksts LV