Ultracrete Joint Fix

Smilts cietinātājs bruģa nostiprināšanai

Ultracrete Joint Fix ir šķidrā virsmu un smilšu savienojumu izolācija ar sveķu bāzi, kas ir izgatavota atbilstoši kvalitātes pārvaldes sistēmai BS EN ISO 9001:2000. Produkts ir paredzēts lokanajām ielu šķiedras konstrukcijām un saglabā savienojumu elastīgumu. To var klāt uz jau pastāvošām vai jaunām ielu shēmām, lai mazinātu izdevumus, ko rada savienojumu erozija, ko izraisa agresīva ielu tīrīšana.
Īpašības: Aiztur savienojumu smilšu izkliedēšanos tīrīšanas laikā. Pasargā no ūdens iekļuves un aukstuma. Mazina eļļu, pārtikas u.c. traipu veidošanos. Saglabā savienojumu elastīgumu lokanajās konstrukcijās. Ar slīdēšanas pretestību, kas atbilst BS 8204 : Sadaļai 2: 2002, Aiztur augu un sūnu augšanu. Izgatavots atbilstoši Kvalitātes Pārvaldes sistēmai BS EN ISO 9001:2000.

Tehniskie dati:
Testa Temperatūras: Testēts 20oC temperatūrā
Iesaiņojums: 25Kg metāla mucas
Krāsa: tīrs šķidrums
Lietošanas laiks: 120 minūtes pie 20oC
Uzstādes laiks: Gājēju satiksmei- 3 stundas, Auto satiksmei- 18stundas (atkarībā no temperatūras)
Uzglabāšana: Konteineri ir jātur vertikāli, vērsti uz augšu un cieši aizvērti, lai nepieļautu noplūdi. Turēt istabas temperatūrā. Sargāt no karstuma un atklātas liesmas. Neturēt temperatūrā, kas pārsniedz  30oC.
Uzglabāšanas Ilgums/ Mēneši: Pareizos apstākļos materiālu aizvērtā oriģinālajā traukā var turēt vismaz 12 mēnešus
Ieteikums:  Pirms uzklāšanas vienmēr pārliecinieties, ka substrāts ir sauss.

Apraksts:

Ultra Crete Cempoint apraksts LV