BŪVUZRAUDZĪBA

Uzņēmums SIA "Delta Urban" ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā ar Nr. 4691-R, apliecība. Uzņēmuma rīcībā ir būvuzraugi un darba vadītāji, kuriem ir sertifikāti sekojošās būvniecības sfērās:

  • ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
  • ūdens un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
  • ēku būvdarbu vadīšanā un ēku būvuzraudzībā;
  • ielu un laukumu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraudzībā;
  • darba aizsardzība un drošība.