Ultra Crete oficiālais pārstāvis Latvijā. Īpaši augstas izturības cementa javas maisījumi ar vairāk kā 30 gadu pieredzi

Betona apmaļu atjaunošana darbi Lidostā Rīga

2010.gada 16.maijā Starptautiskās lidostas Rīga teritorijā norisinājās betona ceļa apmaļu atjaunošanas prezentācija. Tika izvēletas divas apmales, no kurām apm. 1/5 daļa no virspuses bija nodrupusi. Lai samazinātu izdevumus apmaļu nomaiņas izdevumus, kas sevī ietver – apmaļu izcelšanu/skaldīšanu, asfalta atjaunošanu, bruģa pārlikšanu, tiek piedāvāts risinājums nokopēt iepriekš bijušo apmali ar produktu Ultra Floor Patch IT.

Pirms darbu uzsākšanas, tika attīrīta apmaļu virsma, samitrināta un 1-2mm biezumā nogruntēta ar Ultra Scape Pro-Prime, kas nodrošina īpašu sasaistes kontaktu starp materiāliem. Neļaujot gruntij nožūt, tika pielietots pamatmateriāls Ultra Floor Patch IT. To var pielietot no 2-35 mm vienā klājuma, izstrādāt 5-10 min. Lai apmali nokopētu iepriekšējā izskatā, tika izmantots plastikāta veidnis. Pēc materiāla izstrādes bija nepieciešams veidni paturēt papildus 2 min. un materiāls vairs nezaudēja savu formu. Pēc 10-15 min. jauizveidoto apmali varēja jau apstrādāt (noslīpēt) ar betona bruģakmeni vai vīli. Pēc 24 h materiāls sasniedz 19 N/mm2 spiedes un 4.5 N/mm2 lieces stiprību. Pēc 1 h iespējams atjaunot automašīnu satiksmi, gājēju satikmi jau pēc 20-25 min.

Kad tika sasniegts vēlamais apmales izskats, apmale tika apstrādāta ar akrila polimēra emulsiju Ultra Floor Prime IT, kas nostabilizē un papildus aizsargā jaunizstrādāto virsmu. Strādājot vienam cilvēkam, nepieciešamas apmērām 30-40 min. uz vienu apmali, diviem cilvēkiem laiks attiecīgi samazinās. Konkrētajā gadījumā uz 1 apmali tika patērēts viens 10 kg maiss Ultra Floor Patch IT.